Słowo Boże2021-01-31T15:58:24+00:00

Słowo Boże

Nr 1

„Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła”

J 1,1

Nr 2

„Bóg jest miłością”

1J 4,8

Nr 3

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”

Rz 8,31

Nr 4

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni

poza wzajemną miłością”

Rz 13,8

Nr 5

„Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.

Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”

1 Kor 10,23

Nr 6

„Powierz Panu swoją drogę

i zaufaj Mu: On sam będzie działał”

Ps 37,5

Nr 7

„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,

godne podziwu są Twoje dzieła”

Ps 139,14

Nr 8

„Jezus spojrzał na nich i rzekł:

«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga;

bo u Boga wszystko jest możliwe»”

Mk 10,27

Nr 9

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

i niech cię obdarzy pokojem”

Lb 6,24

Nr 10

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

Flp 4,13

Nr 11

„Dobre słowa są plastrem miodu,

słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.”

Prz 16,24

Nr 12

„Proście, a będzie wam dane;

szukajcie, a znajdziecie;

kołaczcie, a otworzą wam.”

Mt 7,7

Nr 13

„Pan jest moim pasterzem,

nie brak mi niczego”

Ps 23,1

Nr 14

„Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,bo Ty jesteś ze mną”

Ps 23,4

Nr 15

„O nic się już zbytnio nie troskajcie,

ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu

w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!”

Flp 4,6

Nr 16

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Rz 12,21

Nr 17

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro,

bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.

Dosyć ma dzień swojej biedy”

Mt 6,34

Nr 18

„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie
i miały je w obfitości..”

J 10,10

Nr 19

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,

wezwałem cię po imieniu; tyś moim!

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,

i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.

Gdy pójdziesz przez ogień,

nie spalisz się,i nie strawi cię płomień.”

Iz 43,1

Nr 20

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię.”

Mt 11,28

Nr 21

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”

2Tm 1,7

Nr 22

„Przykazanie nowe daję wam,

abyście się wzajemnie miłowali tak,

jak Ja was umiłowałem;

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”

J 13,34

Nr 23

„Oto dzień, który Pan uczynił:

radujmy się zeń i weselmy!”

Ps 118,24

Nr 24

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście,

śmierć i nieszczęście…

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,

miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu,

lgnąc do Niego”

Pwt 30,15

Nr 25

Tak bowiem jest:

kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera,

kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

…albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg

2 Kor 9,6

Nr 26

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,

który jest w niebie”

Mt 5,16

Nr 27

„Ufaj Panu, bądź mężny,

niech się twe serce umocni, ufaj Panu!”

Ps 27,14

Nr 28

„ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata”

Mt 28,20

Nr 29

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,

lecz duszy zabić nie mogą.

Bójcie się raczej Tego,

który duszę i ciało może zatracić w piekle”

Mt 10,28

Nr 30

Zaprawdę, powiadam wam:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili”

Mt 25,40

Wyróżnij się niepowtarzalnym prezentem!

Wszystkie produkty
są ręcznie robione!

Z najwyższej jakości
materiałów!

Co nowego na blogu?

Rada, którą nowożeńcy powinni koniecznie usłyszeć i zapamiętać na zawsze.

Kiedy tworzę zaproszenia ślubne, często myślę o ludziach, którzy zdecydowali się razem iść przez życie. Podczas pracy nad projektami ślubnymi często mam okazję rozmawiać z narzeczonymi. Widzę, jak piękne macie marzenia, jak wielkie plany. Bardzo Wam wszystkim kibicuję. Dziś [...]

5 sposobów na Miesiąc Miodowy, nie tylko po ślubie

Miesiąc miodowy to tradycyjna nazwa okresu bezpośrednio po zawarciu małżeństwa. Mówimy o miesiącu, jednak mało kto może sobie pozwolić na tak długi urlop. Może studenci biorący ślub w lecie, mogą faktycznie spędzić pierwszy miesiąc wspólnego życia razem. A swoją drogą, bardzo [...]

Przejdź do góry